Máy hấp cho kính

  • Nồi hấp đối lưu bắt buộc

    Nồi hấp đối lưu bắt buộc

    Nó được thiết kế và sản xuất theo các tiêu chuẩn quốc gia, nó bao gồm cơ thể, hệ thống sưởi, hệ thống lưu thông không khí, hệ thống bảo quản nhiệt, hệ thống làm mát và hệ thống khóa liên động an toàn. Cổng được trang bị cơ học và cơ khí Thiết bị liên kết điện, nó sẽ báo động dưới nhiệt độ quá mức hoặc áp suất quá mức, và sẽ hạ nhiệt dưới nhiệt độ quá nhiệt độ và áp suất giảm khi áp suất quá mức.